lek. Dariusz Rudziński

SPECJALISTA PSYCHIATRII oraz PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

UCZELNIA: Akademia Medyczna w Bydgoszczy

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

  • W psychiatrii dorosłych szczególnie specjalizuję się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych i lękowych, zaburzeń snu oraz psychoz.
  • W psychiatrii dzieci i młodzieży moimi głównymi obszarami zainteresowań są ADHD, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, autyzm i zespół Aspergera.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 Jestem lekarzem od 1997r. W ramach pełnienia zawodu współpracowałem z wieloma placówkami lecznictwa psychiatrycznego, takimi jak: Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu nad Wisłą. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Poliklinice MSWiA, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Poradnia dla Osób z Autyzmem w Ciechanowie, poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży w Płocku, Płońsku, Ciechanowie, Mławie. Sprawowałem opiekę psychiatryczną nad mieszkańcami domów pomocy społecznej. Pełniłem również funkcję biegłego psychiatry przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Prowadzę praktykę prywatną.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

Udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych organizowany przez towarzystwa naukowe – m.in. PTP, WPA, ECNP

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

MEDIC PARK DLA DZIECI


wróć