lek. Kinga Pawlak

SPECJALISTA PSYCHIATRII

UCZELNIA: Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

  • Od 01.01.2015r. – obecnie – Lekarz specjalista psychiatra – ZOZ Św. Trójcy w Płocku – Oddział Psychiatryczny i Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Płocku, PZP w Płocku, Oddział Dzienny Nerwic „Vide” w Płocku, Środowiskowy Dom Samopomocy Stare Święcice.
  • Od 2011r. – pełni obowiązki biegłego lekarza psychiatry przy Sądzie Okręgowym w Płocku.
  • Od 01.02.2009r. – grudzień 2015r. – Lekarz specjalista psychiatra – Kierownik Zespołu Rehabilitacyjno – Leczniczego – Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie i Krajowy Ośrodek Seksuologii Sądowej w Gostyninie.
  • Od 2008r. – 31.01.2009r. – Lekarz specjalista psychiatra – Starszy asystent – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn.
  • Od 2002r. – 2008r. – Lekarz młodszy asystent rezydent – staż specjalizacyjny z dziedziny psychiatrii:

- Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Białymstoku /Oddział Terapii Psychoz, Oddział Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Lękowych/

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy /Oddział Psychiatrii Sądowej, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Ogólnopsychiatryczny, Całodobowy Oddział Terapii Zaburzeń Lękowych, Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Psychiatryczny Oddział Dzienny/

- Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego w Białymstoku

- Poradnia Psychiatryczna Dzieci i Młodzieży w Choroszczy

  • Od 1999r. – 2001r. – Lekarz w pierwszym roku pracy – lekarski staż podyplomowy – Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

INNE:

  • Psychiatria, psychiatria sądowa, opiniowanie sądowo – psychiatryczne.
  • Zdrowy tryb życia, callanetics.
  • Narciarstwo, taniec towarzyski.

wróć