dr n. med. Bartłomiej Kisiel

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, SPECJALISTA REUMATOLOGII

UCZELNIA: Akademia Medyczna w Warszawie

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • Od 2006r. pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (obecnie na stanowisku starszego asystenta), gdzie odbywał specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych (2007-2012), a następnie reumatologii (2013-2016).
 • W 2008r. obronił pracę doktorską nt. „Rola polimorfizmów receptorów estrogenowych w patogenezie choroby niedokrwiennej serca, tocznia rumieniowatego układowego i choroby Graves-Basedowa”.
 • Autor licznych publikacji i doniesień zjazdowych, laureat prestiżowych nagród i wyróżnień.

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Dwukrotny laureat stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008).
 • Laureat prowadzonego przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki Konkursu im. Aurelii Baczko na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk podstawowych i medycyny za pracę pt. „Rola polimorfizmów receptorów estrogenowych w patogenezie choroby niedokrwiennej serca, tocznia rumieniowatego układowego i choroby Graves-Basedowa”.
 • Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za najlepszą publikację w roku 2015 (praca pt. "Methotrexate Cyclosporine A, and Biologics Protect against Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis").
 • Nagroda dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego za rok akademicki 2008/2009 za wyróżniającą się pracę doktorską.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • High Efficacy of Methotrexate in Patients with Recurrent Idiopathic Acute Anterior Uveitis: a Prospective Study. Bachta A, Kisiel B, Tłustochowicz M, Raczkiewicz A, Rękas M, Tłustochowicz W. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 May 11. [Epub ahead of print]. PMID: 27170318
 • Prevalence of Atherosclerosis in diabetic and non-diabetic patients with rheumatoid arthritis. Kisiel B, Kruszewski R, Juszkiewicz A, Kłos K, Tłustochowicz M, Tłustochowicz W. Pak J Med Sci. 2015 Sep-Oct;31(5):1078-83. doi: 10.12669/pjms.315.7620. PMID: 26648990
 • Systemic lupus erythematosus: the influence of disease-related and classical risk factors on intima media thickness and prevalence of atherosclerotic plaques--a preliminary report. Beneficial effect of immunosuppressive treatment on carotid intima media thickness. Kisiel B, Kruszewski R, Juszkiewicz A, Raczkiewicz A, Bachta A, Kłos K, Duda K, Saracyn M, Szymański K, Młozniak-Cieśla A, Grabowska-Jodkowska A, Olesińska M, Bogusławska-Walecka R, Niemczyk S, Płoski R, Tłustochowicz W. Acta Cardiol. 2015 Apr;70(2):169-75. PMID: 26148377
 • Methotrexate, Cyclosporine A, and Biologics Protect against Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis. Kisiel B, Kruszewski R, Juszkiewicz A, Raczkiewicz A, Bachta A, Tłustochowicz M, Staniszewska-Varga J, Kłos K, Duda K, Bogusławska-Walecka R, Płoski R, Tłustochowicz W. J Immunol Res. 2015;2015:759610. doi: 10.1155/2015/759610. PMID: 26090499
 • Polymyalgia rheumatica in a patient with splenic marginal zone lymphoma - a case report. Kisiel B, Gawroński K, Rzepecki P, Tłustochowicz W. Pol Merkur Lekarski. 2015 Mar;38(225):164-5. PMID: 25815618
 • Vitamin D status and its association with quality of life, physical activity, and disease activity in rheumatoid arthritis patients. Raczkiewicz A, Kisiel B, Kulig M, Tłustochowicz W. J Clin Rheumatol. 2015 Apr;21(3):126-30. doi: 10.1097/RHU.0000000000000233. PMID: 25807091
 • Differential association of juvenile and adult systemic lupus erythematosus with genetic variants of oestrogen receptors alpha and beta. Kisiel BM, Kosinska J, Wierzbowska M, Rutkowska-Sak L, Musiej-Nowakowska E, Wudarski M, Olesinska M, Krajewski P, Lacki J, Rell-Bakalarska M, Jagodzinski PP, Tlustochowicz W, Ploski R. Lupus. 2011 Jan;20(1):85-9. doi: 10.1177/0961203310381514. PMID: 20961965
 • Idiopathic retroperitoneal fibrosis: case report. Kisiel B, Kruszewski R, Jurek-Urbanowska A, Kidziński R, Frankowska E, Sułek M, Tłustochowicz M, Bogusławska-Walecka R, Tłustochowicz W. Pol Arch Med Wewn. 2009 Oct;119(10):677-9. PMID: 19847146
 • Influence of C3435T multidrug resistance gene-1 (MDR-1) polymorphism on platelet reactivity and prognosis in patients with acute coronary syndromes. Spiewak M, Małek ŁA, Kostrzewa G, Kisiel B, Serafin A, Filipiak KJ, Płoski R, Opolski G. Kardiol Pol. 2009 Aug;67(8):827-34. PMID: 19784880
 • Coexisting polymorphisms of P2Y12 and CYP2C19 genes as a risk factor for persistent platelet activation with clopidogrel. Malek LA, Kisiel B, Spiewak M, Grabowski M, Filipiak KJ, Kostrzewa G, Huczek Z, Ploski R, Opolski G. Circ J. 2008 Jul;72(7):1165-9. PMID: 18577829
 • Polymorphism of the oestrogen receptor beta gene (ESR2) is associated with susceptibility to Graves' disease. Kisiel B, Bednarczuk T, Kostrzewa G, Kosińska J, Miśkiewicz P, Płazińska MT, Bar-Andziak E, Królicki L, Krajewski P, Płoski R. Clin Endocrinol (Oxf). 2008 Mar;68(3):429-34. PMID: 17941906
 • M34T and V37I mutations in GJB2 associated hearing impairment: evidence for pathogenicity and reduced penetrance. Pollak A, Skórka A, Mueller-Malesińska M, Kostrzewa G, Kisiel B, Waligóra J, Krajewski P, Ołdak M, Korniszewski L, Skarzyński H, Ploski R. Am J Med Genet A. 2007 Nov 1;143A(21):2534-43. PMID: 17935238
 • Cleidocranial dysplasia in a Polish population: high frequency of the R193X mutation. Kisiel BM, Kostrzewa G, Wlasienko P, Kruczek A, Gajdulewicz M, Maciejak D, Wisniewska M, Ploski R, Korniszewski L. Clin Genet. 2006 Aug;70(2):167-9. PMID: 16879201
 • [Novel therapeutic possibilities in cystic fibrosis]. Kilian K, Kisiel BM. Pol Merkur Lekarski. 2006 May;20(119):586-90. PMID: 16875169
 • [Pathogenesis and novel possibilities of diagnosis of cystic fibrosis]. Kilian K, Kisiel BM. Pol Merkur Lekarski. 2006 May;20(119):582-5. PMID: 16875168
 • Clinical, biochemical and genetical resistance to clopidogrel in a patient with the recurrent coronary stent thrombosis--a case report and review of the literature. Glowczynska R, Malek LA, Spiewak M, Filipiak KJ, Grabowski M, Kisiel B, Kochman J, Kostrzewa G, Ploski R, Opolski G. Int J Cardiol. 2006 Aug 10;111(2):326-8. PMID: 16377010
 • Leber hereditary optic neuropathy--a disease with a known molecular basis but a mysterious mechanism of pathology. Mroczek-Tońska K, Kisiel B, Piechota J, Bartnik E. J Appl Genet. 2003;44(4):529-38. PM

 


wróć