mgr Izabela Gieryszewska

SPECJALISTA PSYCHOLOGII, PSYCHOTERAPEUTA

UCZELNIA:

 • 2015r. – obecnie - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizacja II-go stopnia z Psychologii Klinicznej.
 • 2012r. – obecnie - Centrum CBT Cognitive  & Behavioural Therapy w Warszawie. Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci Młodzieży i Dorosłych w Warszawie.
 • 2005r. – 2010r. - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsawie. Instytut Psychologii, specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości.
 • 1996r. – 2001r. - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Pedagogiczny, Kierunek: Pedagogika Ogólna.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • 2015r. – obecnie - Centrum Medyczne „Rodzina” w Płocku
 • 2012r. – obecnie - Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku. Poradnia Specjalistyczna.
 •  2011r. – obecnie - NZOZ Mazowieckie Centrum Medyczne w Płocku. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.
 • 2011r. – 2014r. - NZOZ ABJ Centrum Terapii w Płocku. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny oraz Oddział Dzienny Leczenia Nerwic. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.
 • 2011r. – 2012r. - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku.
 • 2010r. – 2012r. - NextWeb Ventures Sp. z o. o. w Warszawie.
 • 2008r. – 2011r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Instytut Pedagogiki.
 • 2008r. – 2010r. - Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Warszawie.
 • 2006r. – 2009r. - AP Edukacja – Centrum Kształcenia Zawodowego w Płocku.
 • 2004r. – 2008r. - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” w Płocku.
 • 2003r. – 2005r. - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Instytut Kształcenia Podyplomowego.
 • 2002r. – 2004r. - Centrum Psychologiczno – Pastoralne „Metanoia” w Płocku.
 • 2001r. – 2005r. - Szkoła W Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Pedagogiczny.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • 2014r. - „Kurs Integracji  Sensorycznej I – go  stopnia” – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.
 • 2013r. - „Trening intrapsychiczny” – Centrum CBT Cognitive  & Behavioural Therapy. Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Warszawie.
 • 2012r. - „Przyjaciele Zippiego” – MSCDN w Warszawie. Szkolenie dla realizatorów Międzynarodowego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.
 • 2012r. - „Trening interpersonalny” - Centrum CBT Cognitive  & Behavioural Therapy. Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Warszawie.
 • 2012r. - „Podstawy dialogu motywującego” – Podstawy dialogu motywującego” – Pracownia Progres w Warszawie.
 • 2011r. - „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w praktyce szkolnej” – MSCDN w Płocku.
 • 2011r. - „Kryzys – potrafię działać” – MSCDN w Warszawie.
 • 2011r. - „Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej” – MSCDN w Warszawie.
 • 2011r. - „Znaczenie relacji interpersonalnych w etiologii zaburzeń psychosomatycznych” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2011r. - „Metoda Simontona. Racjonalna Terapia Zachowania” -  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2011r. - „Wybrane techniki relaksacyjne w terapii poznawczej” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2011r. - „Wprowadzenie do Racjonalnej Terapii  Zachowania” – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • 2011r. - „Pierwsze trzy miesiące terapii behawioralnej: Budowanie fundamentów do efektywnego komunikowania się” - Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • 2010r. - „Wykorzystanie rysunku w diagnozie i terapii pedagoga” – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Pedagogiki.
 • 2010r. - „Opowiadania terapeutyczne jako nowoczesna metoda pracy wychowawcy” - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Pedagogiki.
 • 2010r. - „Terapia małych dzieci w nurcie poznawczo – behawioralnym” – Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.
 • 2010r. - „Trening mózgu. EEG Biofeedback w praktyce” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2010r. - „Hipnoza & Integraf Eye Movement Theraphy” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2010r. - „Drama w profilaktyce stresu” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2010r. - „Autostretching – terapia manualna” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2010r. - „Relaksacja inspiracją do pozytywnych zmian” – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Psychologii.
 • 2009r. - „Poznawczo – behawioralna terapia dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.
 • 2009r. - „Skuteczne i konstruktywne sposoby zapobiegania i niwelowania agresji w oparciu o poznawczo – behawioralne metody zmiany zachowań” – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.
 • 2009r. - „Nowoczesne techniki uczenia się” - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.
 • 2008r. - „Podstawy umiejętności terapeutycznych” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
 • 2007r. - „Techniki mediacji i konferencja sprawiedliwości naprawczej w rodzinach dysfunkcyjnych” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Humanistycznych.
 •  2007r. - „Mediator jako profesjonalista i jako styl życia” - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Humanistycznych.
 • 2004r. - „Terapia dzieci z autyzmem oparta o teorię uczenia się” Kurs III stopnia – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFuturo” w Poznaniu.
 • 2004r. - „Terapia dzieci z autyzmem oparta o teorię uczenia się” Kurs II stopnia – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFuturo” w Poznaniu.
 • 2004r. - „Terapia dzieci z autyzmem oparta o teorię uczenia się” Kurs I stopnia – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFuturo” w Poznaniu.
 • 2002r. - „Advanced Statistical Analysis of Survey Data” – Uniwersytet w Michigan /USA/  Uniwersytet Warszawski.
 • 2001r. - „Violence In Society and Violence In the Mass Media” – Uniwersytet w Michigan /USA/  Uniwersytet Warszawski.
 • 2001r. - „Psychologiczne i praktyczne aspekty aktywnego poszukiwania pracy” – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • Towarzystwo Naukowe Płockie Sekcja Pedagogiczna.
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Płocku.

wróć