mgr Justyna Łatuszyńska

SPECJALISTA PSYCHOLOGII, PSYCHOTERAPEUTA

UCZELNIA:

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu – Psychologia stosowana (IV rok ukończony z wyróżnieniem).
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

 • Magister psychologii.
 • Biegły Sądu Okręgowego w Płocku (Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologów Sądowych).
 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w trakcie certyfikacji).

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • Wolontariat w Polskim Związku Głuchych Oddział w Rybniku.
 • Praktyki zawodowe w Oddziale Młodzieżowym w CSK - Łódź.
 • Wolontariat w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Łódź.
 • Staż w Oddziale Chorób Afektywnych w CSK – Łódź.
 • Staż w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci XIA w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Babińskiego – Łódź.
 • Opiekun-wolontariusz, psycholog grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „PRZYTUL MNIE” – Łódź.
 • Psycholog - Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej - Gostynin – Zalesie.
 • Specjalista terapii uzależnień - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią – Łódź.
 • Specjalista terapii uzależnień - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł.   R. Chylińskiego – Łódź.
 • Wychowawca, psycholog - Dom Dziecka; Dąbrówka k/o Zgierza.
 • Wykładowca psychologii - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania - Łódź; Kierunek Marketing i Zarządzanie Filia w Wyszkowie.
 • Psycholog - Poradnia Zdrowia Psychicznego, Hospicjum Domowe przy NZOZ „Medicus” w Gostyninie.
 • Psycholog - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
 • Psycholog - Dom Dziecka w Gostyninie.
 • Psycholog w Rodzinnym Domu Dziecka w Ruszkowie.
 • Psychoterapeuta – NZOZ Saba – Med w Płocku.
 • Psychoterapeuta – Mazowieckie Centrum Medyczne w Płocku.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • Kurs Języka Migowego dla Nauczycieli I, II, III stopień.
 • Kurs dla Biegłych Sądowych z zakresu Psychologii „Zasady przesłuchania małoletnich świadków w trybie art. 185 a”.
 • Udział w warsztacie psychoedukacyjnym pt.: „Zasady specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci, rodzin i innych osób dotkniętych kryzysem, w tym poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof”.
 • Warsztaty: „Drzewo życia – warsztat arteterapeutyczny”, „Trening poznawczy w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 • Szkolenie w Centrum CBT „Nadmierna Złość – problem wielu zaburzeń. Terapia w paradygmacie poznawczo – behawioralnym.”
 • Szkolenie w Centrum CBT – „Praca z trybami w ujęciu terapii schematu – terapia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i tzw.: trudnych pacjentów”.
 • Szkolenie „Praktyka uważności Mindfulness. Aspekty, zastosowania, praktyka”.
 • Szkolenie dot. Edukacji i Pedagogiki Seksualnej Dzieci i Młodzieży.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.
 • Członek Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie.

wróć