PRACOWNIA REHABILITACJI

W gabinetach rehabilitacji MEDIC PARK pomagamy pacjentom odtworzyć utracone funkcje ruchu. Wykorzystując najnowszą i udowodnioną przez badania naukowe wiedzę medyczną, planujemy krótko i długoterminowy plan usprawniania.

 PROCES USPRAWNIANIA:

  • dokładny wywiad i badanie mechaniczne kręgosłupa, badanie przedmiotowe i podmiotowe w specjalnym arkuszu badań
  • algorytmy terapeutyczne dopasowane do charakterystyki bólu - jego natężenia i lokalizacji
  • zaplanowanie regularnych ćwiczeń kierunkowych pozwalających w stosunkowo krótkim czasie na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie bólu kręgosłupa lub kończyn i co najważniejsze radykalne zmniejszenie ryzyka nawrotów
  • usprawnianie po urazie więzadeł krzyżowych
  • masaż klasyczny kręgosłupa i kończyn

Konsultacje Rehabilitacyjne są częścią naszego Programu dla Aktywnych