lek. Wacław Wyborski

 specjalista chirurgii ogólnej i endoskopii

UCZELNIA: Akademia Medyczna w Łodzi 1978-1984 wydział lekarski.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

 • Chirurgia ogólna Ist. 1988r.
 • Chirurgia ogólna IIst 1992r.
 • Certyfikat  uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i endoskopii operacyjnej przewodu pokarmowego wydany przez Zarząd Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 31.01.2005r.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • Szpital Lipno Oddział Chirurgii Ogólnej od 1985r.
 • Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgicznego w latach 1992r.-1998r.
 • Ordynator Oddziału Chirurgicznego w latach 1998r.-2008r.
 • Od 2008r.  Kierownik Pracowni Endoskopowej - Szpital Lipno.
 • Ponadto  wykonywanie procedur medycznych  w zakresie endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku i w Szpitalu Powiatowym w Rypinie.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • Od 1991r. wykonywanie procedur endoskopowych pod kierunkiem dr Jacka Tokarczyka Ordynatora Oddziału Chirurgicznego w Lipnie, specjalisty chirurga i gastroenterologa.
 • W latach 1991 i 1992 indywidualne szkolenia w Klinice Gastroenterologii AM w Gdańsku pod kierunkiem prof. dr hab. med. Mariana Smoczyńskiego.
 • Udział w licznych kursach i szkoleniach z endoskopii zabiegowej organizowanych i prowadzonych przez ekspertów, jak prof. Jarosław Reguła, prof. Grzegorz Wallner, dr Jan Pertkiewicz, dr Hubert Bołdys, dr Sławomir Kozieł.  

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

 • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 • Członek Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP.

INNE:

 • Udział  w zjazdach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne od początku pracy zawodowej.
 • Uczestnik krajowych i europejskich warsztatów endoskopowych.

wróć