PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poradnia Zdrowia Psychicznego MEDIC PARK zajmuje się konsultowaniem pacjentów i ich najbliższych, których dotykają problemy dysfunkcji lub zaburzeń zdrowia psychicznego.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH:

  • nerwice: zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenia depresyjno-lękowe mieszane, zespół natręctw, fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne
  • uzależnienia
  • depresja endogenna, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia, cyklotymia
  • schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, schizotypowe, urojeniowe
  • zaburzenia psychiczne o podłożu zmian organicznych w O.U.N, otępienie w chorobie Alzheimera, inne zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, uwaga)
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia odżywania

Współpracujemy z ośrodkami na terenie Płocka i województwa mazowieckiego świadczącymi psychiatryczną pomoc medyczną w ramach hospitalizacji dziennej i całodobowej.

MEDIC PARK DLA DZIECI