PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Psychiatryczna i psychologiczna pomoc kierowana jest do wszystkich osób cierpiących z powodu zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym.

Oferta MEDIC PARK skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemami:

 • zaburzeń nastroju - depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw)
 • zaburzeń związanych ze stresem i psychosomatyczne
 • w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego
 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • zaburzeń snu
 • wieku podeszłego
 • zaburzeń osobowości

PROPONUJEMY:

 • konsultacje psychiatryczne
 • porady
 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozy psychologiczne i wydawanie opinii psychologicznych
 • psychoterapię indywidualną
 • terapię par