PORADNIA PEDIATRYCZNA

MEDIC PARK DLA DZIECI

W Poradni Pediatrycznej MEDIC PARK konsultujemy niemowlęta, dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.

Prowadzimy:

  • konsultacje dzieci zdrowych i chorych
  • diagnostykę chorób wieku rozwojowego, a w szczególności dotyczące układu pokarmowego, moczowego, oddechowego, krążenia, dokrewnego
  • poradnictwo w zakresie medycyny wieku rozwojowego

Ultrasonografia pediatryczna:

Prosimy o zabranie ze sobą na wizytę:

  • książeczkę zdrowia dziecka
  • posiadanych wyników badań
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia
  • karty informacyjnej leczenia szpitalnego

MEDIC PARK DLA DZIECI