PORADNIA NEFROLOGICZNA

DIAGNOSTYKA I LECZENIE:

 • nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego /do innych towarzyszących chorób/
 • kłębuszkowego zapalenia nerek pierwotnego i wtórnego
 • odmiedniczkowego zapalenia nerek bakteryjnego i niebakteryjnego
 • zakażenia układu moczowego
 • kamic nerkowych, które nie kwalifikują się do leczenia urologicznego
 • dny moczowej
 • cukrzycowej choroby nerek
 • chorób nerek i nadciśnienia w ciąży
 • w/w chorób u młodzieży od 16 roku życia
 • chorób wewnętrznych
 • zespołu wątrobowo - nerkowego

Przygotowanie pacjenta chorego na przewlekłą chorobę nerek w okresie przeddializacyjnym.

Przygotowanie pacjenta do przeszczepu nerki /leczonego dializami lub przed dializami/.