PORADNIA KARDIOLOGICZNA

dr hab. n. med. MACIEJ STERLIŃSKI, prof. nadzw.

Kardiolog z 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie zaburzeń rytmu serca, wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca i niewydolności serca oraz chorób wewnętrznych.

Doświadczenie w zakresie intensywnej opieki kardiologicznej. Od ponad 10 lat konsultant (proctoring) w zakresie wszczepialnych urządzeń w wielu krajowych ośrodkach kardiologicznych.

Pracuje w warszawskim Instytucie Kardiologii na stanowisku adiunkta-koordynatora ds. wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Jego szczególne zainteresowania zawodowe dotyczą stymulacji serca, wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów, terapii resynchronizującej oraz zaburzeń rytmu serca.

Ponadto jest lekarzem klubowym KDP CMAS, kwalifikującym do nurkowania rekreacyjnego oraz lekarzem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

dr n. med. PAWEŁ SYSKA

Kardiolog z 11-letnim doświadczeniem klinicznym w prowadzeniu chorych w ramach Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca, Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Poradni Przyklinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Doświadczenie w dziedzinie: zaburzeń rytmu serca, chorób wieńcowych, niewydolności serca, implantacji układów do stałej stymulacji serca, wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz układów resynchronizujących pracę serca (CRT).

Dokonuje oceny kardiologicznej przed rozpoczęciem amatorskiego uprawiania sportu.

 

22.07.2016r. po raz pierwszy na Mazowszu w Instytucie Kardiologii w warszawskim Aninie  zostały wszczepione najmniejsze stymulatory serca na świecie – Micra TP S.

 Dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. nadzw. i dr n. med. Paweł Syska byli  członkami zespołu, który przeprowadził te operacje. Stymulator serca – Micra TP S jest wielkości kapsułki witaminowej. Wszczepienie rozrusznika nie wymaga nacięcia chirurgicznego, a bateria urządzenia może działać około 10 lat.

 

W Płockim Centrum Medycznym MEDIC PARK zespół kardiologów zajmuje się:

  • kardiologią profilaktyczną - oceną ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowgo i przygotowaniem zaleceń w zakresie ich profilaktyki
  • diagnostyką i leczeniem pacjentów z :

- nadciśnieniem tętniczym

- chorobą wieńcową

- niewydolnością serca

- zaburzeniami rytmu serca, w tym szczególnie oceną wskazań do leczenia z użyciem wszczepialnych urządzeń do elektrokardioterapii (stymulatory, kardiowertery-defibrylatory)

  • leczeniem metodą ablacji
  • kardiologią sportową - ocena przed rozpoczęciem amatorskiego uprawiania sportu

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

  • echokardiografia
  • 24 godzinne badanie EKG metodą Holtera /HOLTER EKG/
  • 24 godzinne badanie ciśnienia tętniczego /HOLTER CIŚNIENIOWY/

Konsultacje Kardiologiczne są częścią naszego Programu dla Aktywnych

MEDIC PARK DLA DZIECI