PORADNIA DIABETOLOGICZNA

  • specjalistyczna opieka diabetologiczna nad pacjentem z cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2 oraz innymi typami cukrzycy u dorosłych
  • zaburzenia gospodarki węglowodanowej -  stany przedcukrzycowe: nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy
  • edukacja i reedukacja diabetologiczna pacjenta i jego rodziny
  • porady dietetyczne
  • leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą i nadwagą lub otyłością
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych
  • diagnostyka w kierunku powikłań cukrzycy
  • możliwość oznaczenia stężenia HbA1c 
  • możliwość wykonania innych badań laboratoryjnych koniecznych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia cukrzycy

W ramach poradni MEDIC PARK współpracujemy z szeregiem specjalistów: kardiologiem, okulistą, neurologiem, chirurgiem.

Konsultacje Diabetologiczne są częścią naszego Programu dla Aktywnych