lek. Ireneusz Jacek Struzik

SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII

UCZELNIA:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi 1989r.
 • W 1994r. uzyskał I stopień specjalizacji z otolaryngologii.
 • W 1998r.  uzyskał II stopień specjalizacji i tytuł Specjalisty w Zakresie Otolaryngologii.
 • W 2000r. Uniwersytet Warszawski – stadia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.
 • W 2003r.  Akademia Medyczna w Poznaniu – Studium w zakresie Obiektywnych Badań Słuchu.
 • W 2012r. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Studia podyplomowe w zakresie „Menadżer służby zdrowia- zarządzanie służbą zdrowia”.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

 • Leczenie zachowawcze i operacyjne chorób laryngologicznych w zakresie nosa i zatok przynosowych, uszu, jamy ustnej gardła i krtani.
 • Leczenie chirurgiczne zmian rozrostowych w obrębie głowy i szyi.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • 1990 - 1998 Młodszy Asystent, Asystent, Starszy Asystent Oddziału laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 • 1999-2001 Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • 1999- 2001 Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 • 2003 – Członek Komisji Egzaminacyjnej z zakresu otolaryngologii z powołania Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
 • 2001-2016 Ordynator Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku /zapoczątkował operacje nowotworów krtani i gardła dolnego w Płocku/.
 • 1994r. – nadal   Indywidualna Praktyka Lekarska, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • Szkolenia ,kursy,sympozja, konferencje z zakresu: otiatrii, audiologii, rynologii, otoneurologii, chirurgii czynnościowej zatok przynosowych, chirurgii podstawy czaszki, mikrochirurgii ucha, chirurgii plastycznej twarzy, usg tarczycy, węzłów chłonnych i innych narządów szyi, diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi, przesiewowych badań słuchu u noworodków, chirurgii endoskopowej jamy nosa i zatok przynosowych.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW , WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
 • Stowarzyszenie Rynologia Polska.

INNE:

 • 2013r. - Postanowieniem Prezydenta RP -  Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę.
 • 2003r. – Postanowieniem Prezydenta RP – Brązowy Krzyż Zasługi.

wróć