lek. Joanna Obrębska

SPECJALISTA NEUROLOGII

UCZELNIA: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA: neurologia

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO: praca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku od 2000 roku w Oddziale Neurologii, obecnie Zastępca Ordynatora.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

  • Szkolenia z zakresu diagnostyki i terapii choroby Alzheimera w Klinice Neurologii Szpitala MSWiA w Warszawie i w Ośrodku Diagnostyki w Ścinawie.
  • Szkolenia z zakresu leczenia chorób układu pozapiramidowego.
  • Kursy w zakresie komunikacji z pacjentem ciężko chorym.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW , WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

  • Działalność społeczna w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku.
  • Płockie Towarzystwo Lekarskie.
  • Polskie Towarzystwo Neurologiczne.
  • Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Płocku.

INNE:

  • Laureat nagrody „Jesteś PRZYJACIELEM 2009” za pracę dla osób niepełnosprawnych.
  • Laureat nagrody dla wolontariusza roku „Godni Naśladowania 2011”.

wróć