dr n. med. Tomasz Dziedzic

SPECJALISTA NEUROCHIRURGII

UCZELNIA: Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski.

STAŻ PODYPLOMOWY: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa, 01.10.2009 – 31.10.2010 

SPECJALIZACJA: Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa, 01.11.2010 – 23.12.2016. Egzamin specjalizacyjny 19.04.2017r. 

DOKTORAT: Temat: „Wyniki leczenia porażenia twarzy za pomocą oszczędzającego zespolenia podjęzykowo – twarzowego” Promotor: dr hab. n. med. Przemysław Kunert. Recenzenci: dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów


wróć