dr n. med. Ewa Rutkowska - Majewska

SPECJALISTA  CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SPECJALISTA NEFROLOGII

SPECJALISTA TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ

UCZELNIA: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO: 20 lat pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi – Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantacji Nerek, 5 lat pracy na Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi , 1,5 roku pacy w Szpitalu Praskim w Warszawie na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dializ i Toksykologii oraz od 2011 w Wojewodzkim Szpitalu w Skierniewicach na Oddziale Nefrologii z Pododdziałem Dializ. Praca w Stacjach Dializ w Łodzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi, praca na Stacji Dializ w Kutnie i w Pabianicach.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA: coroczne sympozja i zjazdy krajowe oraz zagraniczne.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

  • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne.
  • Polskie Towarzystwo Internistów.
  • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne.

INNE: liczne prace naukowe, opublikowane w czasopismach polskich i zagranicznych oraz badania kliniczne.


wróć