prof. nzw. dr hab. n. med. Robert Gasik

SPECJALISTA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, SPECJALISTA NEUROLOGII

UCZELNIA: I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA: Neuroortopedia.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO: praca zawodowa - koncentruje się na leczeniu zachowawczym i chirurgicznym chorób kręgosłupa oraz leczeniu zachowawczym i chirurgicznym przewlekłych zespołów bólowych układu ruchu.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI: Prezydent Okręgu Wschodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.


wróć