prof. dr hab. n.med. Tomasz Pasierski

Prof. Dr hab. Tomasz Pasierski jest kardiologiem z 30 letnią praktyką przez 15 lat pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie, a przez 13 lat kierował oddziałem Kardiologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. 

Od 10 lat wykłada etykę lekarską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Niezwykłe ceniony przez pacjentów za współczucie i zaangażowanie. 


wróć