dr n. med. Aleksandra Michałek

SPECJALISTA KARDIOLOGII

UCZELNIA: Warszawski Uniwersytet Medyczny

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

 • Starszy Asystent w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.
 • Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej, w tym kwalifikacjach pacjentów do inwazyjnego leczenia  choroby wieńcowej, wad zastawkowych oraz zaburzeń rytmu serca.
 • Duże doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z niewydolnością serca.

Wykonywane procedury:

 • Echokardiografia,
 • Echokardiografia obciążeniowa,
 • Rezonans magnetyczny serca,
 • Rezonans magnetyczny serca z adenozyną,
 • Spiroergometria,
 • Prowadzi orzecznictwo sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży,
 • Konsultacje dorosłych sportowców, zarówno amatorów, jak i zawodników.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • Obrona pracy doktorskiej„ Uszkodzenie mięśnia sercowego w wyniku przezskórnego leczenia wieńcowych zwężeń bifurkacyjnych w oparciu o badanie opóźnionego wzmocnienia kontrastu w rezonansie magnetycznym” , Warszawski Uniwersytet Medyczny (2013)
 • Specjalizacja z kardiologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (2013)
 • Starszy Asystent w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Warszawa (2007 – obecnie)
 • Młodszy asystent w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, Oddział Kardiologii (2005-2007)

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • Staż naukowy - Medstar Research Institute, Cardiovascular Research Foundation, Washington Hospital Center, Washington, DC, USA (2005/2006)
 • Nostryfikacja dyplomu lekarza, Certificate of Educational Commission for Foreign Medical Graduates, USA (2006)
 • 3D echocardiography Course, 2008, Lausanne, Switzerland
 • Course in Cardiovascular Magnetic Resonance, 2009, Orlando, USA
 • Course in Cardiovascular Magnetic Resonance, 2010, Phoenix, USA
 • ESOR Galen Advanced Course, Cardiac Cross Sectional Imaging, 2012, Warsaw,
 • Regularne szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie Echokardiografii oraz Kardiologii

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC),
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK),
 • Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego Serca (SCMR),
 • Europejskie Towarzystwo Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (ECAVI)
 • Współpraca z Centrum Medycyny Sportowej, Warszawa

wróć