dr n. med. Paweł Syska

SPECJALISTA KARDIOLOGII, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Kardiolog z 11-letnim doświadczeniem klinicznym w prowadzeniu chorych w ramach Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca, Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Poradni Przyklinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Doświadczenie w dziedzinie: zaburzeń rytmu serca, chorób wieńcowych, niewydolności serca, implantacji układów do stałej stymulacji serca, wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz układów resynchronizujących pracę serca (CRT).

Dokonuje oceny kardiologicznej przed rozpoczęciem amatorskiego uprawiania sportu.

22.07.2016r. po raz pierwszy na Mazowszu w Instytucie Kardiologii w warszawskim Aninie  zostały wszczepione najmniejsze stymulatory serca na świecie – Micra TP S.

 Dr n. med. Paweł Syska był jednym z członków zespołu, który przeprowadził te operacje. Stymulator serca – Micra TP S jest wielkości kapsułki witaminowej. Wszczepienie rozrusznika nie wymaga nacięcia chirurgicznego, a bateria urządzenia może działać około 10 lat.

UCZELNIA:

 • 2010r. – obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem – Instytut Kardiologii w Warszawie – „Implantowany kardiowerter-defibrylator u chorych z kardiomiopatią przerostową - obserwacja długoterminowa z oceną skuteczności, powikłań i optymalizacji terapii”.
 • 2003/2004r. – staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie.
 • 2003r. – dyplom lekarski z wyróżnieniem – I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.

SPECJALIZACJA:

 • Specjalista kardiolog – 2015r.
 • Specjalizacja EuropeanHeartRhythmAssociation w zakresie wszczepialnych urządzeń do elektrokardioterapii – 2015r.
 • Specjalista chorób wewnętrznych – 2010r.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

 • Zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, niewydolność serca.
 • Implantacja układów do stałej stymulacji serca, wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz układów resynchronizujących pracę serca (CRT).
 • Opieka ambulatoryjna nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi pracę serca.
 • Leczenie powikłań elektrokardioterapii, w tym przeprowadzanie zabiegów usuwania elektrod wewnątrzsercowych.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • Od 2004r. do chwili obecnej pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie, w Oddziale  Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby Wieńcowej.
 • 2005 – 2008r. – zespół wypadkowy i reanimacyjny w Pogotowiu Ratunkowym.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • Lead Extraction Workshop - DeutchesHerzzentrum, Berlin - 2015r.
 • Subcutaneous-ICD System Training - Śląskie Centrum ChoróbSerca, Zabrze - 2015r.
 • International Workshop CRT on cardiac resynchronization therapy – Universität Leipzig Herzzentrum – 2014r.
 • Udział w rocznym programie stypendialnym International Fellows Program - 2012/2013- comiesięczne wyjazdy szkoleniowe: NowyJork, Chicago, Rzym, Wiedeń, Berlin.
 • International Lead Extraction Workshop – Klinik für Herz- und Gefäschirurgie, Zurich, 2012r.
 • International Workshop CRT on cardiac resynchronization therapy – Universität Leipzig Herzzentrum – 2012r.
 • Implant Skills Builder Part II – Module 6: Experts in CRT – Principles in Practice – The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) – Tolochenaz, Szwajcaria – 2009r.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW , WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, w tym członek Klubu 30 PTK.
 • EuropeanSociety of Cardiology.

wróć