lek. Przemysław Kapczyński

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

UCZELNIA: Akademia Medyczna w Poznaniu - 1995r.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

  • 1999r. – I st. specjalizacji z chorób wewnętrznych.
  • 2004r. – II st. Specjalizacji z chorób wewnętrznych.
  • 2009r. – Dyplom umiejętności z gastroskopii wydany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.
  • 2010r. - – Dyplom umiejętności z kolonoskopii wydany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

  • Liczne szkolenia w kraju i za granicą z zakresu zabiegów endoskopowych.
  • Udział w zjazdach naukowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.


wróć