lek. Bogdan Gotowicki

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, SPECJALISTA PULMONOLOGII

UCZELNIA:

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW , WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

INNE:


wróć