lek. Mariusz Obrębski

SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ, SPECJALISTA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ, PROKTOLOG

UCZELNIA: Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

 • Chirurgia ogólna I stopnia.
 • Chirurgia ogólna II stopnia.
 • Chirurgia onkologiczna.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • Wojewódzki Szpital Zespolony 1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej od 1995 do dziś.
 • Kierownik Poradni Proktologicznej WSZ w Płocku.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • 2 letni staż specjalizacyjny w Centrum Onkologii w Warszawie z tego wiodący w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków.
 • 3 miesięczne szkolenie z zakresu endoskopii kolorektalnej w Klinice Chirurgii Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
 • Warsztaty specjalistyczne z zabiegów proktologicznych w klinikach warszawskich i łódzkich.
 • Liczne naukowe prace poglądowe, w tym pierwsza nagroda za najlepszą pracę przedstawioną na sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w 2002 roku.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI:

 • Polski Klub Koloproktologii.
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.
 • Płockie Towarzystwo Lekarskie.

wróć