lek. Michał Kaczmarek

SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

UCZELNIA: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

  • choroby przewodu pokarmowego - żołądek, jelita, drogi żółciowe; proktologia;
  • guzy skóry, znamiona barwnikowe;
  • choroby piersi, tarczycy;
  • choroby naczyń - tętnic i żył - przewlekła choroba żylna kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn dolnych;

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

  • staż specjalizacyjny z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Szpitala Kopernika w Łodzi (2009-2015);
  • praca w Oddziałach Chirurgii Szpitala w Turku i Piotrkowie Trybunalskim (2016);
  • asystent w Klinice Chirurgii Onkologicznej Ośrodka Onkologicznego w Łodzi (2017 rok);
  • aktualnie zatrudniony w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (od 2017 roku);

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA: Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej (maj 2017 roku);

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI: Towarzystwo Chirurgów Polskich


wróć