lek. Marcin Jankowski

SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

UCZELNIA:

 • Akademia Medyczna w Poznaniu , Wydział Lekarski – 08.2002 r.
 • Lekarski Egzamin Państwowy – 04.2005 r.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA:

 • Specjalista Chirurgii Ogólnej – 10.2011 r.
 • Chirurgia Onkologiczna , otwarcie specjalizacji - 04.2016 r.

PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO:

 • Staż podyplomowy Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 10.2002 – 09.2003 r.
 • Młodszy asystent I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 02.2005 – 10.2011 r.
 • Starszy asystent  I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku od 10.2011 r.
 • Zainteresowania: chirurgia małoinwazyjna, techniki laparoskopowe, diagnostyka ultrasonograficzna, terapia podciśnieniowa.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • Diagnostyka usg narządów jamy brzusznej – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii.
 • Ultrasonografia dopplerowska układu żylnego kończyn dolnych – Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej.
 • Leczenie ran przewlekłych – PODOS.
 • Zaawansowane techniki operacyjne metodą laparoskopową – warsztaty, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
 • V Międzynarodowy Kurs Terapii Podciśnieniowej , Hannover, Niemcy.
 • Udział w licznych kursach, zjazdach, sympozjach i kongresach naukowych.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW, WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI: Płockie Towarzystwo Lekarskie.

INNE:

 • Udział w międzynarodowych badaniach klinicznych: ENDORSE, ICLA-09-CSI2.
 • Członek zespołu do spraw leczenia ran przewlekłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

wróć